Mammacentrum Banská Bystrica

MUDr. Eva Pritzová

Má špecializáciu v odbore klinická onkológia.