Mammacentrum Banská Bystrica

MUDr. Etela Mišurová

V Mammacentre sv. Agáty pôsobí ako zástupca primára. Má špecializáciu v odbore radiačná onkológia a klinická onkológia.