Mammacentrum Banská Bystrica

MUDr. Ivan Turčan, PhD.

Od otvorenia nemocnice v roku 2010 pracuje v Mammacentre vo funkcii primára. Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine ukončil v roku 1987.

Od roku 1988 pracoval na Chirurgickej klinike Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici ako samostatne pracujúci lekár so zameraním na onkologickú chirurgiu. V roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore chirurgia, v roku 1995 atestáciu II. stupňa v odbore chirurgia, v roku 1999 atestáciu v odbore klinická onkológia. V roku 2005 absolvoval pracovno - študijný pobyt v Spolkovej republike Nemecko. V roku 2011 absolvoval polročné externé štúdium na Európskej senologickej akadémii v Salzburgu a Düsseldorfe s udelením Certifikátu EAoS. Absolvoval tiež viaceré študijné pobyty zamerané na nádorovú a rekonštrukčnú chirurgiu prsníka v Prahe, Salzburgu, Düsseldorfe, Ríme a Ljubljane.