Mammacentrum Banská Bystrica

MUDr. Júlia Valičková

Venuje sa ambulantnej činnosti, operatíve a starostlivosti o pacientky. Všeobecné lekárstvo vyštudovala na univerzite P.J. Šafárika v Košiciach.

Od roku 2010 pracovala v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici a krátko po atestáciách v odbore všeobecná chirurgia prišla do Mammacentra. V súčasnosti je zaradená v príprave pre certifikáciu v odbore chirurgia prsníka.