Mammacentrum Banská Bystrica

Mgr. Zuzana Gašparová

V Mammacentre pracuje od jeho začiatku v roku 2009 ako sestra pri lôžku. Na starosti má pred a pooperačnú starostlivosť.

Študovala na strednej zdravotníckej škole vo Zvolene, pokračovala štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici a má ukončenú špecializáciu v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.