Mammacentrum Banská Bystrica

MUDr. Ingrid Holbayová

Je atestovaná lekárka v odbore rádiológia. V Mammacentre pôsobí od roku 2015. Zameriava sa na mamografické, sonografické vyšetrenia a intervenčné zákroky.

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ukončila v roku 1990.