Mammacentrum Banská Bystrica

MUDr. Alexandra Bieliková

Je atestovaná lekárka na oddelení rádiológie. Prioritne sa venuje diagnostike, v budúcnosti sa chce zamerať aj na intervenčné zákroky.
Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pracovala niekoľko rokov v Čechách a po návrate, v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.