Mammacentrum Banská Bystrica

MUDr. Marcela Beerová

V Mammacentre Sv. Agáty pracuje od roku 2010. Štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine ukončila v roku 1992.

Neskôr získala atestáciu z rádiológie. 18 rokov pôsobila na rádiologickom oddelení v Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. V súčasnosti sa venuje komplexnej mamodiagnostike prsníkov, mamografii, sonografii aj intervenčným zákrokom.