Mammacentrum sa stalo členom medzinárodnej siete Breast Centres Network

Ako prvé zariadenie svojho druhu na Slovensku sa Mammacentrum stalo členom medzinárodnej siete Breast Centres Network.

S potešením Vás informujem, že Mammacentrum sv. Agáty ProCare získalo po predložení žiadosti a jej schválení, po preštudovaní detailných informácií o personálnom, technickom vybavení pracoviska a systéme manažmentu plnohodnotné členstvo v medzinárodnej sieti špecializovaných centier pre diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka Breast Centres Network.

Táto skutočnosť bola publikovaná aj na oficiálnej stránke Breast Centres Network, naše zariadenie bude uvedené aj v jeho oficiálnej medzinárodnej publikácii ako prvé na Slovensku.

Ide o dôležité ocenenie a potvrdenie vysokej úrovne pracoviska, ktoré spĺňa personálnym obsadením, technickým vybavením, štruktúrou a systémom práce vysoké nároky zodpovedajúce moderným trendom v diagnostike a liečbe nádorov prsníka.

MUDr. Ivan Turčan, PhD., primár Mammacentra sv.Agáty ProCare