Mammacentrum Banská Bystrica

Služby

Mammacentrum v Banskej Bystrici poskytuje služby v nasledovných kategóriách:

 • medziodborovú starostlivosť špecialistov v oblasti radiodiagnostiky, onkochirurgie, onkológie, plastickej chirurgie, patológie, psychológie a anesteziológie
 • individuálny liečebný plán pre každú pacientku ako výsledok multidisciplinárnej spolupráce spomenutých odborníkov
 • komplexnú ponuku medicínskych služieb od prevencie genetiky komplexnej liečby nádorov až po paliatívnu terapiu
 • psychoonkologickú starostlivosť



Jednoduché pokyny ako sa môžete objednať na vyšetrenie.

Mammacentrum


Ambulancie

 • Pri objednávaní do konkrétnych ambulancií sa riaďte informáciami uvedenými nižšie
recepcna_objednajte sa-mammacentrum.jpg

Pracuje na princípe integrovanej diagnostiky. Lekár - mammodiagnostik po vyšetrení navrhne sled ďalších vyšetrení potrebných k odhaleniu choroby.

Oddelenie je vybavené modernou technikou k odhaľovaniu patologických ložísk v prsníku so špeciálnym zameraním na nehmatné nádory do veľkosti niekoľko mm.

G35A2445.jpg

Prehľad diagnostických výkonov:

 • digitálna mamografia - screeningová a diagnostická
 • ultrasonografia (vrátane peroperačnej sonografie nádorov )
 • tenkoihlová (FNAC) biopsia
 • hruboihlová (core-cut) biopsia
 • duktografia
 • vákuová mammotómia
 • zavádzanie lokalizátorov k nehmatným léziám

Prístrojové vybavenie:

 • Digitálny mammograf LORAD SELENIA - HOLOGIC
 • UZ prístroj EZU-MT 26 - S1 - HITACHI
 • Digitálny bioptický stôl LORAD MULTICARE PLATINUM - HOLOGIC
 • Mammotóm ATEC Pearl /breast biopsy and excision system/

Rádiodiagnostické oddelenie i celá nemocnica je vybavená systémom, ktorý umožňuje správu, prenos a archiváciu digitálnej obrazovej dokumentácie (tzv. PACS).


Lekári:

MUDr. Marcela Beerová

MUDr. Ingrid Holbayová

MUDr. Alexandra Bieliková


Rádiologický asistent:

Bc. Anna Vrbovská

Anna Bartošová


Ordinačné hodiny

Pondelok
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
Utorok
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
Streda
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
Štvrtok
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
Piatok
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00

Objednajte sa na vyšetrenie

Tel.: 048/ 4204 914

E-mail: info@mammacentrum.sk



Chirurgické oddelenie poskytuje ústavnú starostlivosť na ôsmych lôžkach v štyroch nadštandardne vybavených izbách. Každé lôžko je elektricky polohovateľné s monitoringom vitálných funkcii v pooperačnom období. Každá izba je klimatizovaná, vybavená internetom, rádiom, TV prijímačom, má vlastné sociálne zariadenie. 


Spektrum chirurgických výkonov:

 • extirpácia benígneho nádoru prsníka
 • extirpácia nehmatného benígneho nádoru prsníka s perioperačnou ultrasonografickou lokalizáciou
 • mikrodochektómia - selektívne odstránenie nádorovo zmenenej lokality mliekovodov po ich
 • perioperačnom kontrastnom zobrazení
 • extirpácia benígneho nádoru podpazušnej jamky
 • parciálna mastektómia - čiastočné odstránenie prsníka obsahujúceho rakovinový nádor s jeho jednoduchou rekonštrukciou
 • parciálna mastektómia - čiastočné odstránenie prsníka pre pokročilý rakovinový nádor spojená s výberom a použitím rôznych tzv. onkoplastických techník rekonštrukcie s cieľom zachovať jeho optimálny tvar
 • odstránenie prsníka pre rakovinový nádor
 • histologizácia t.j. odstránenie a vyšetrenie spádovej strážnej lymfatickej uzliny podpazušnej jamky, tzv. biopsia strážnej lymfatickej uzliny ako súčasť operácie pre rakovinu prsníka
 • odstránenie, tzv. dissekcia lymfatických uzlín podpazušnej jamky ako súčasť operácie pre rakovinu prsníka
 • operácia rakoviny prsníka v úvodnom štádiu nehmatného nádoru s predoperačným označením kovovým vodičom
 • operácia rakoviny prsníka v úvodnom štádiu nehmatného nádoru s predoperačným označením radiofarmakom tzv. ROLL technikou
 • operácia rakoviny prsníka v úvodnom štádiu nehmatného nádoru s predoperačným označením radiofarmakom s označením tzv. strážnej lymfatickej uzliny tzv. SNOLL technikou
 • odstránenie prsnej žľazy so zachovaním kožného krytu pre rakovinový nádor (tzv. kožu šetriaca
 • mastektómia - skin sparing mastectomy) s bezprostrednou rekonštrukciou prsníka (väčšinou
 • implantátom)
 • odstránenie prsnej žľazy so zachovaním dvorcovo - bradavkového komplexu pre rakovinový nádor (tzv. centrálny komplex šetriaca mastektómia - nipple sparing mastectomy) s bezprostrednou rekonštrukciou (väčšinou implantátom)
 • profylaktické odstránenie prsnej žľazy obojstranne pre vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka s jej bezprostrednou rekonštrukciou (genetická mutácia BRCA)
 • rekonštrukcia prsníka po jeho odstránení pre rakovinu pomocou implantátu alebo vlastného tkaniva (použitie fasciokutánneho alebo musculokutánneho laloka)
 • symetrizačná operácia druhostranného prsníka po predchádzajúcom operačnom výkone na prsníku pre rakovinu
 • úprava deformity prsníka po predchádzajúcej operácii pomocou plasticko - chirurgických techník a lipofillingu
 • redukčná mamoplastika - zmenšenie a úprava tvaru prsníkov nadmernej veľkosti

Pracuje formou dennej kliniky. Pozostáva z dvoch ambulancií, ktoré indikujú a podávajú chemoterapiu, hormonoterapiu alebo biologickú liečbu podľa individuálneho liečebného plánu.

G35A2537.jpg

Onkologická ambulancia I.

Zabezpečuje dispenzárnu starostlivosť pre onkologických pacientov.


Lekár:

MUDr. Etela Mišurová

Sestra:

Mgr. Soňa Prandlová


Objednajte sa na vyšetrenie

Tel.: 048/4204 933

E-mail: sp@mammacentrum.sk


Ordinačné hodiny

Pondelok7:30 - 12:00
12:30 - 14:40
Utorok
7:30 - 12:00
12:30 - 14:40
Streda
7:30 - 12:00
12:30 - 14:40
Štvrtok
7:30 - 12:00
12:30 - 14:40
Piatok
7:30 - 12:00
12:30 - 14:40

Onkologická ambulanica II.

Zabezpečuje dispenzárnu starostlivosť pre onkologických pacientov.


Lekár:

MUDr. Eva Pritzová

Sestra:

Eva Hanzalíková


Objednajte sa na vyšetrenie

Tel.: 048/ 4204 960

E-mail: pritzova@mammacentrum.sk


Ordinačné hodiny

Pondelok7:30 - 12:00
12:30 - 14:40
Utorok
7:30 - 12:00
12:30 - 14:40
Streda
7:30 - 12:00
12:30 - 14:40
Štvrtok
7:30 - 12:00
12:30 - 14:40
Piatok
7:30 - 12:00
12:30 - 14:40

 • vyšetrenie pacientky/a s podozrením na nádorové alebo iné ochorenie prsníka
 • bezprostredná pred- a pooperačná starostlivosť o pacientky a pacientov s nádorom prsníka
G35A2249.jpg

Lekár:

MUDr. Ivan Turčan

MUDr. Pavel Mikláš

MUDr. Csaba Tóth

MUDr. Júlia Valičková

Sestra:

PhDr. Katarína Košíková

Mgr. Andrea Koleničová


Ordinačné hodiny

Pondelok
7:00 - 13:30
14:00 - 15:30
MUDr. Júlia Valičková
Utorok
7:00 - 13:30
14:00 - 15:30
MUDr. Csaba Tóth
Streda
7:00 - 13:30
14:00 - 15:30
MUDr. Ivan Turčan, PhD.
Štvrtok
7:00 - 13:30
14:00 - 15:30
MUDr. Ivan Turčan, PhD.
Piatok
7:00 - 13:30
14:00 - 15:30
MUDr. Pavel Mikláš


Objednajte sa na vyšetrenie

Tel.: 048/ 4204 916, 917

E-mail: ambulancia@mammacentrum.sk

 • primárna gynekologická ambulantná starostlivosť - preventívne prehliadky
 • príprava na tehotenstvo a starostlivosť počas tehotenstva
 • výkony v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti
 • nadštandartné vyšetrenia 3D/4D ultrasonografom

Lekár:

MUDr. Radomír Trška

Sestra:

Janka Gregorová


Ordinačné hodiny

Pondelok
7:00 - 15:00
Utorok
7:00 - 15:00
Streda
-
Štvrtok
7:00 - 15:00
Piatok
7:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka: 13:00 - 13:30


Objednajte sa na vyšetrenie

Tel.: 048/ 4204 927

E-mail: trska@mammacentrum.sk

Je zameraná na diagnostiku a terapiu širokého spektra ochorení oka v dospelom veku. Je vybavená najmodernejšou technikou, ktorá umožňuje komplexné vyšetrenie očí.

Lekár:

MUDr. Peter Demský

MUDr. Jaroslav Nikel


Ordinačné hodiny

Pondelok
7:30 - 12:30
13:00 - 16:00
Utorok
7:30 - 12:30
13:00 - 16:00
Streda
7:30 - 12:30
13:00 - 16:00
Štvrtok
-
-
Piatok
7:30 - 12:30
13:00 - 16:00


Objednajte sa na vyšetrenie

Tel.: 048/ 4204 964

Neurologická ambulancia ponúka možnosti komplexného neurologického vyšetrenia, ktoré garantuje skúsený personál. Technické vybavenie ambulancie umožňuje pacientov vyšetrovať pomocou sonografického prístroja - vyšetrenie krčných ciev (USG karotíd a VB riečiska) a aj elektroencefalografického vyšetrenia mozgu (EEG). Zariadenie ambulancie poskytuje podávanie infúznej terapie, injekčnej a aj lokálnych obstrekov u akútnych pacientov.

Lekár:

MUDr. Patrícia Tršková

Sestra:

Jana Búvalová


Ordinačné hodiny:

Pondelok
7:30 - 13:00
13:00 - 16:00
Utorok
7:30 - 13:00
13:30 - 18:00
Streda
7:30 - 13:00
13:30 - 16:00
Štvrtok
7:30 - 13:00
13:30 - 16:00
Piatok
7:30 - 12:00
12:30 - 14:00


Objednajte sa na vyšetrenie

Tel.: 048/ 4204 970

E-mail: buvalova@mammacentrum.sk