Mammacentrum Banská Bystrica

Mammacentrum Banská Bystrica

Prvá špecializovaná nemocnica na diagnostiku a liečbu nádorov prsníka na Slovensku Prvá špecializovaná nemocnica na diagnostiku a liečbu nádorov prsníka na Slovensku
Medicínski špecialisti a prístrojové vybavenie európskej úrovne Medicínski špecialisti a prístrojové vybavenie európskej úrovne
Individuálny liečebný plán pre každú pacientku Individuálny liečebný plán pre každú pacientku
Jediné prsníkové centrum na Slovensku zaradené do medzinárodnej siete Jediné prsníkové centrum na Slovensku zaradené do medzinárodnej siete
Služby hotelového štandardu Služby hotelového štandardu
Komplexná starostlivosť o klientky na jednom mieste Komplexná starostlivosť o klientky na jednom mieste

Služby

Ako sa objednať?

Jednoduché pokyny ako sa môžete objednať na vyšetrenie.

Mammacentrum


Ambulancie

  • Pri objednávaní do konkrétnych ambulancií sa riaďte informáciami uvedenými nižšie

Rádiodiagnostické oddelenie

Pracuje na princípe integrovanej diagnostiky. Lekár - mammodiagnostik po vyšetrení navrhne sled ďalších vyšetrení potrebných k odhaleniu choroby.

Oddelenie je vybavené modernou technikou k odhaľovaniu patologických ložísk v prsníku so špeciálnym zameraním na nehmatné nádory do veľkosti niekoľko mm.

Chirurgické oddelenie


Chirurgické oddelenie poskytuje ústavnú starostlivosť na ôsmych lôžkach v štyroch nadštandardne vybavených izbách. Každé lôžko je elektricky polohovateľné s monitoringom vitálných funkcii v pooperačnom období. Každá izba je klimatizovaná, vybavená internetom, rádiom, TV prijímačom, má vlastné sociálne zariadenie. 

Onkologické oddelenie

Pracuje formou dennej kliniky. Pozostáva z dvoch ambulancií, ktoré indikujú a podávajú chemoterapiu, hormonoterapiu alebo biologickú liečbu podľa individuálneho liečebného plánu.

Onkochirurgická ambulancia

  • vyšetrenie pacientky/a s podozrením na nádorové alebo iné ochorenie prsníka
  • bezprostredná pred- a pooperačná starostlivosť o pacientky a pacientov s nádorom prsníka

Gynekologická ambulancia

  • primárna gynekologická ambulantná starostlivosť - preventívne prehliadky
  • príprava na tehotenstvo a starostlivosť počas tehotenstva
  • výkony v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti
  • nadštandartné vyšetrenia 3D/4D ultrasonografom

Oftalmologická ambulancia

Je zameraná na diagnostiku a terapiu širokého spektra ochorení oka v dospelom veku. Je vybavená najmodernejšou technikou, ktorá umožňuje komplexné vyšetrenie očí.

Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia ponúka možnosti komplexného neurologického vyšetrenia, ktoré garantuje skúsený personál. Technické vybavenie ambulancie umožňuje pacientov vyšetrovať pomocou sonografického prístroja - vyšetrenie krčných ciev (USG karotíd a VB riečiska) a aj elektroencefalografického vyšetrenia mozgu (EEG). Zariadenie ambulancie poskytuje podávanie infúznej terapie, injekčnej a aj lokálnych obstrekov u akútnych pacientov.

Náš tím špecialistov

MUDr. Ivan Turčan, PhD.

MUDr. Ivan Turčan, PhD.

Od otvorenia nemocnice v roku 2010 pracuje v Mammacentre vo funkcii primára. Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine ukončil v roku 1987.

Viac
MUDr. Etela Mišurová

MUDr. Etela Mišurová

V Mammacentre sv. Agáty pôsobí ako zástupca primára. Má špecializáciu v odbore radiačná onkológia a klinická onkológia.

Viac
MUDr. Marcela Beerová

MUDr. Marcela Beerová

V Mammacentre Sv. Agáty pracuje od roku 2010. Štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine ukončila v roku 1992.

Viac
MUDr. Ingrid Holbayová

MUDr. Ingrid Holbayová

Je atestovaná lekárka v odbore rádiológia. V Mammacentre pôsobí od roku 2015. Zameriava sa na mamografické, sonografické vyšetrenia a intervenčné zákroky.

Viac
MUDr. Pavel Mikláš

MUDr. Pavel Mikláš

Od roku 2011 pracuje v Mammacentre sv. Agáty ako samostatne pracujúci lekár so zameraním na onkochirurgiu.

Viac
MUDr. Csaba Toth

MUDr. Csaba Toth

Má špecializáciu v odbore chirurgia a plastická chirurgia.

Viac
MUDr. Eva Pritzová

MUDr. Eva Pritzová

Má špecializáciu v odbore klinická onkológia.

Viac
MUDr. Alexandra Bieliková

MUDr. Alexandra Bieliková

Je atestovaná lekárka na oddelení rádiológie. Prioritne sa venuje diagnostike, v budúcnosti sa chce zamerať aj na intervenčné zákroky.

Viac
MUDr. Júlia Valičková

MUDr. Júlia Valičková

Venuje sa ambulantnej činnosti, operatíve a starostlivosti o pacientky. Všeobecné lekárstvo vyštudovala na univerzite P.J. Šafárika v Košiciach.

Viac
Mgr. Zuzana Gašparová

Mgr. Zuzana Gašparová

V Mammacentre pracuje od jeho začiatku v roku 2009 ako sestra pri lôžku. Na starosti má pred a pooperačnú starostlivosť.

Viac
PhDr. Katarína Košíková

PhDr. Katarína Košíková

V Mammacentre pôsobí už od jeho začiatku v roku 2009. V minulosti sa venovala najmä urgentnej medicíne, v súčasnosti pracuje ako vedúca sestra na mamológii.

Viac

Poďakovania

Dohodnite si vyšetrenie

Captcha obrázok

048/ 420 49 11

Aktuality

Virtuálna prehliadka

Návštevné hodiny


Pondelok15:00 - 17:00
Utorok
15:00 - 17:00
Streda
15:00 - 17:00
Štvrtok
15:00 - 17:00
Piatok
15:00 - 17:00
Sobota
13:00 - 17:00
Nedeľa
13:00 - 17:00


Návštevné hodiny sú určené popoludní, je možné navštíviť pacientku kedykoľvek v priebehu dňa, ak to nenaruší prácu na oddelení a intimitu ostatných pacientok.

Kontakt

Mammacentrum Sv. Agáty

Tel.: 048/4204 911

E-mailová adresa: info@mammacentrum.sk


Objednajte sa na ambulantné vyšetrenie

Onkochirurgická ambulancia

Tel.: 048/4204 916

E-mailová adresa: ambulancia@mammacentrum.skOnkologická ambulancia I.

Tel.: 048/4204 933

E-mailová adresa: mudr.misurova@mammacentrum.sk

                              sp@mammacentrum.sk


Onkologická ambulancia II.

Tel.: 048/4204 960

E-mailová adresa: hanzalikova@mammacentrum.sk

                          

Gynekologická ambulancia

Tel.: 048/4204 927

E-mailová adresa: sestra.trska@mammacentrum.sk


Oftalmologická ambulancia

Tel.: 048/4204 964

E-mailová adresa: valuskova@mammacentrum.skNeurologická ambulancia

Tel.: 048/4204 970


Fakturačné údaje:

Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a.s.

Sídlo: Einsteinova 23-25

Bratislava 5851 01

Prevádzka: Ul. Tibora Andrašovana 46

974 01 Banská Bystrica


IČO: 45964173

DIČ: 2023151339

IČ DPH: SK7020000878